Communicatie

Communicatie

Communiceren is meer dan twee keer per jaar een afsprakenkaartje sturen.

Als tandarts krijgt u steeds meer voor uw kiezen. Door de toenemende invloed van verzekeraars, nieuwe regelgeving én patiënten die niet meer vanzelfsprekend twee keer per jaar langskomen, bent u genoodzaakt om efficiënter te communiceren met uw patiënten.

Wat levert het op

Door gericht met patiënten te communiceren, zullen ze behandelplannen sneller accorderen en komen ze eerder terug voor hun halfjaarlijkse controle. Hierdoor neemt enerzijds de bezettingsgraad toe en zorgt u ook nog beter voor uw patiënten.

Henry Schein Business Solutions heeft een aantal oplossingen die u helpen om uw praktijkstoel gevuld te houden.


 • Praktijktraining AVG (max 15 personen)

  Op 25 mei 2018 komt de Wet bescherming persoonsgegevens te vervallen en treedt de Europese privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG zorgt voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Dit geldt ook voor mondzorgpraktijken. De cursus AVG bereidt het praktijkteam voor op wat komen gaat. De cursus is ontwikkeld door MCS in samenwerking met TeekensKarstenss advocaten notarissen.

  Informatie aanvraag

  More info

  Inhoud cursus: 

  programma:

  • Verhouding AVG tot gezondheidsrecht
  • Dossier-/bewaarplicht geheimhoudingsplicht
  • Verwerker van eindverantwoordelijke WKKGZ
  • Begrippen en uitganspunten AVG
  • Gezondheidsrechtelijke aspecten
  • Datalekken
  • Uitvoeringswet AVG
  • Samenvatting: wat staat jullie te doen?
  • praktische tips/do’s en don’ts

   

  Leerdoelen:

  • Beter zicht op het belang van privacy en gegevensbescherming binnen de praktijk
  • Meer bewustzijn over de verwerking van persoonsgegevens in de praktijk
  • Het herkennen van datalekken en onderscheid maken in de gevolgen daarvan, zowel in ernst als in te nemen stappen
  • Hoe om te gaan met verschillende verzoeken omtrent het patiëntendossier
  • Het herkennen van aandachtspunten in onderhandeling met diverse softwareleveranciers, waaronder EPD als salarisadministratie
  • Het formuleren van actiepunten voor de praktijk als gevolg van de AVG


  Duur cursus: Dagdeel ochtend of middag 
  Inschrijven: info@dentalliance.nl of via www.dentallianceshop.nl
  Locatie: Praktijk afnemer

  Trainers: Lizette Jaques, advocaat privacyrecht Emiel van der Veen, advocaat zorg- & privacyrecht (TeekensKarstenss advocaten notarissen)

  Doelgroep: Het hele praktijkteam

  Kosten: € 700.- praktijk "max 15 personen" of ga naar www.dentallianceshop.nl  en betaal  met DA punten.

  Meerprijs: >15 personen, p.p.  €15,- euro of 100 Dentalliance punten

  Download hier de PDF voor de praktijktraining

  Er is ook een Cursus Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 24 / 25 mei 2018, download hier de PDF of ga www.hsbusinesssolutions .nl/training services

 • Magazine nr. 3/2017

  Iedereen is het erover eens dat omstandigheden in de dentale markt sneller veranderen dan een paar jaar geleden. Vaak denken praktijkhouders te weinig na over wat een verandering doet met de positionering van de praktijk. De loyaliteit van de patiënt is echter niet vanzelfsprekend; het vergt een inspanning van het hele tandheelkundige team. Lees meer in deze Solutions editie over Henry Schein Business Soluitons oplossingen voor de praktijk.

  Informatie aanvraag

 • Magazine nr. 2/2017

  Met trots presenteren wij u ons nieuwe Solutions magazine. Uiteraard treft u in deze uitgave veel nieuws over dentale producten. Dit delen wij graag met u nadat we in maart de IDS in Keulen hebben bezocht en in april onze Openhuisdagen hebben gehouden.

  Informatie aanvraag

  More info

  Meer lezen? Download dan de pdf

 • Magazine nr. 1/2017

  Henry Schein Solutions Magazine nr. 1 In dit het blad presenteren wij u relevante en interessante artikelen die raakvlakken hebben met uw werkgebied en onze activiteiten. Ons huidige bedrijf heeft een rijke historie in de Nederlandse markt (NDO Leeflang, v.d. Braak & de Vos, Servodent en Sirona), met eigen professionals en veel tandheelkundige kennis. Dit biedt naast bovenstaande voordelen ons de mogelijkheid u te helpen met praktijkvraagstukken zoals bijvoorbeeld uw personeelszaken. Al in 2004 kwamen wij met het idee om onze kennis te delen met onze klanten. In de afgelopen jaren hebben wij dit gedachtegoed verder uitgebouwd. Anno 2017 werken wij samen met de beste partners voor alle vraagstukken van de tandartspraktijk. Onder de naam “Business Solutions” bieden wij een heel gamma aan services en oplossingen wat zich strekt van kwaliteitshandboeken tot patiënten-enquêtes en marketingtools. Want wij willen uiteindelijk vooral bijdragen aan de gezonde mond! En dat is geen loze kreet: We zijn immers niet voor niks partner van Het Fonds Mondgezondheid. Meer lezen download dan de PDF.

  Informatie aanvraag

  More info

  Wat zegt uw onderbuikgevoel?
  Henry Schein Business Solutions staat voor een persoonlijke benadering. Bovendien koesteren wij de klantrelatie en proberen een zo goed mogelijk advies te geven, waarbij uw resultaat centraal staat. Het blijkt dat ondernemerschap een steeds belangrijkere rol speelt in de praktijk.

  Wij zijn continu op zoek naar de juiste combinatie op zowel vakinhoudelijk als op bedrijfseconomisch vlak. Het halen van optimaal rendement en werkplezier, in en voor uw praktijk, staat hierbij voorop. Weg van het onderbuikgevoel, maar samen met u, in 2017, tot de ontdekking komen waar dit vandaan komt en hoe te veranderen.
   

  De markt
  Dat tandartsen steeds meer moeten delegeren aan mondhygiënisten en preventie-assistenten is onvermijdelijk. Het aantal tandartsuren neemt af doordat een grote groep de komende jaren met pensioen gaat en steeds meer jonge tandartsen parttime willen werken. Met de hulp van mondhygiënisten en preventie-assistenten is het echter prima mogelijk om de patiënten alle zorg te bieden die nodig is.


  Rendementsverbetering
  Rendementsverbetering is voor veel praktijken een moeilijk thema. Toch is het een actueel thema.
  Grofweg is rendement het verschil tussen omzet en kosten. De kunst is om de omzet op peil te houden of te vergroten, en de kosten te minimaliseren. Er zal dus aan weerszijden gekeken moeten worden.


  Financieel inzicht en “het onderbuikgevoel”
  Om als praktijk te groeien en succesvol te zijn is goed financieel inzicht belangrijk. Alleen dan kan uw praktijk optimaal presteren. Een snelle groei, een niet optimale praktijkvoering of veranderingen van personeel kunnen er toe leiden dat uw praktijk geen optimaal rendement heeft.

  Het onderbuikgevoel geeft dit vaak al aan. Twee belangrijke vragen zijn dan ook:
  • Hoe krijg ik op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in de kosten van mijn praktijk?
  • Hoe krijg ik beter inzicht, wie doet wat en wie is waarvoor verantwoordelijk binnen mijn praktijk?

  Partner & Partners
  Ook dit jaar kunt u op ons vertrouwen om praktijken bedrijfsgerichte vraagstukken op te lossen. U staat er vaak niet bij stil, maar toch heeft u hier
  dagelijks mee te maken. Het is dan ook van belang dat u kunt vertrouwen op een sterke partner. Een partner met partners, die u bijstaan om deze vraagstukken samen op te lossen, maar ook vooral probeert te voorkomen. Een Henry Schein adviseur kan dit met u inzichtelijk maken en samen met u bepalen wat te doen.
  Het blijft immers maatwerk.

   

  Meer lezen? Download dan de pdf

 • Magazine nr. 3/2016

  Henry Schein Dental Business Solutions Magazine nr 3

  Informatie aanvraag

  More info

  Delegeren en communicatie, zijn volgens mij de twee punten waar de grootste behoefte aan ondersteuning nodig is. Het runnen van een praktijk, samenwerken, leidinggeven en het omgaan met patiënten zijn in het dagelijks werk heel belangrijk. De patiënt is steeds mondiger geworden. Daarom is communicatie nu meer dan ooit cruciaal om patiënten te behouden en regelmatig terug te laten komen. Om die behandeling te doen die u heeft geconstateerd, zonder concessies te doen aan kwaliteit en prijs.
  Het is dan ook van belang je patiënt goed te begeleiden vanaf het moment dat ze binnenkomen, het behandelplan uitgebreid te bespreken en daarbij te benadrukken dat niet elke behandeling meteen volgende week hoeft te gebeuren. Faseren is het sleutelwoord, zo wordt het voor de patiënt behapbaar.

  Dat u als tandarts steeds meer delegeert aan mondhygiënisten en preventie-assistenten is volgens mij dan ook onvermijdelijk.

  Het aantal tandartsuren neemt af doordat een grote groep de komende jaren met pensioen gaat en steeds meer jonge tandartsen parttime willen werken.
  Met de hulp van mondhygiënisten en preventie-assistenten is het echter prima mogelijk om de patiënten alle zorg te bieden die nodig is. Je moet als tandarts kunnen inschatten wat voor type patiënt je voor je hebt en hoe je dit het beste met hem of haar communiceert.

  Meer hierover leest u in dit magazine.

 • ZorgSom

  Hoe helpt u uw patiënten beslissen over een behandelplan? Kort gezegd is ZorgSom opgezet door tandartsen: Wat willen wij als tandarts graag aan informatie delen met de patiënt ?

  Informatie aanvraag

  More info

  ZorgSom is een initiatief van Ben Odenkirchen, tandarts sinds 1982 en Edgar van der Geest, ICT specialist sinds 2003 en eigenaar van In Ident Automatisering. Ben en Edgar hebben ZorgSom ontwikkeld om de patiënt te helpen bij het beslissen over een behandelplan.

  Hoe helpt u uw patiënten beslissen over een behandelplan?

  Algemene informatie

  Voor de wat meer uitgebreide behandelingen bent u verplicht een behandelplan op te stellen. Maar maakt de patient direct een afspraak om dit plan uit te laten voeren? Soms wel maar vaak wil de patiënt ook weten wat hij terugkrijgt van zijn tandartsverzekering?

  Zeker als de noodzaak van een geadviseerde behandeling nog niet acuut is, beland uw behandelplan snel onderaan de prioriteiten lijst.

  ZorgSom heeft een programma ontwikkeld wat dankzij een directe koppeling met uw praktijk automatiseringsprogramma enerzijds en de koppeling met alle polis gegevens direct antwoord geeft op de vraag wat de patiënt zelf moet betalen. Een beslissing kan dan in veel gevallen direct worden genomen.

   

  Wat gaat de behandeling mij kosten?

  Bovenstaande vraag wordt u waarschijnlijk dagelijks door patiënten gesteld, waarbij u vervolgens de patiënt van een begroting voorziet. Heeft de patiënt nu echter antwoord op zijn vraag? Gevolg is dat de patiënt , in het beste geval, thuis de begroting naast de polis legt, om vervolgens te besluiten de behandeling wel of niet te accepteren of uit te stellen. Vaker echter beland een begroting onderaan de stapel met zaken die nog eens uitgezocht moeten worden

  Behoefte aan transparantie

  Om de patiënt antwoord te geven op zijn vraag, dient hij tevens te worden geïnformeerd over zijn persoonlijk zorgbudget, wat de eigen bijdrage betreft en of een geplande behandeling hier nog in past. In Nederland zijn op dit moment circa 3600 aanvullende verzekeringen. Deze hebben eigen voorwaarden en worden volgend jaar waarschijnlijk weer aangepast. Het is onmogelijk om dit allemaal uit het hoofd te leren.

  In één opslag

  Toch is deze behoefte aan transparantie realiseerbaar. Dentalliance werkt samen met ZorgSom. ZorgSom koppelt de aanvullende verzekering van de patiënt en de behandelhistorie aan elkaar. Een tool waarbij je niet meer afhankelijk bent van de patiënt of zorgverzekeraar om het budget te controleren, in één opslag is de informatie beschikbaar. Oftewel: met behulp van deze software kunt u een vertaling maken van de begroting naar het individuele zorgbudget van de patiënt, wat bijdraagt aan de behandelacceptatie van de patiënt.

  Volledig gekoppeld aan uw praktijkautomatisering

  ZorgSom haalt de gegevens van de patiënt en het behandelplan uit uw eigen praktijkautomatiserings pakket. Hierdoor wordt dubbele invoer voorkomen en krijgt de patiënt direct antwoord op de vraag wat een behandeling hem gaat kosten.

   

  De voordelen van ZorgSom op een rij:

  Overzicht : In één opslag kunnen zien hoe de patiënt verzekerd is, zonder te klikken, zonder te scrollen. ZorgSom geeft in één scherm alle informatie.

  Inzicht: In ZorgSom zijn de vergoedingen van meer dan 5000 aanvullende tandarts verzekeringen te raadplegen, zonder dat er vooraf een begroting gemaakt hoeft te worden.

  Veiligheid:  Geen informatie van de praktijk over het internet, ZorgSom wordt lokaal geïnstalleerd. Dit betekent ook dat er geen internet beschikbaar hoeft te zijn op iedere werkplek. 
  De kans op het binnenhalen van virussen wordt beperkt als het personeel niet tussentijds het net op kan.

  Betrouwbaarheid: Zekerheid dat de uitkomst van de berekening klopt, ZorgSom staat  garant voor de uitkomst van de berekening.

  Gemak: Een begroting moet makkelijk op te stellen zijn:  De tandarts wil niet alle techniekkosten uit het hoofd hoeven kennen. 
  In ZorgSom zijn de belangrijkste kosten van Excent Tandtechniek standaard opgenomen. Kosten van andere laboratoria ,of techniek in eigen beheer, kunnen opgenomen worden.

  Watch video

 • Magazine nr. 1/2015

  Henry Schein Dental Business Solutions Magazine nr 1

  Informatie aanvraag

  More info

  Het eerste Dentalliance Magazine is een feit. In samenwerking met onze partners, is dit mooie innovatieve magazine tot stand gekomen. De tandheelkundige wereld om ons heen verandert constant en ondernemerschap speelt daarin een belangrijke rol. Steeds meer praktijken zijn zich bewust van het belang van goed ondernemerschap. In dit magazine laten onze partners hun licht schijnen over innovatieve producten en consultancy diensten. 

  De missie van Henry Schein Dentalliance is om tandartsen/office managers te ondersteunen bij de dagelijkse vraagstukken in de praktijk. Met als doel een efficiëntere en effectievere praktijk en meer werkplezier zodat u als tandarts zich kan concentreren op een optimale patiëntenzorg. Dat zijn de doelen waarmee wij u als ondernemende tandarts willen helpen onder het motto: ‘samen ondernemen’. 

  Zoals u misschien al hebt gemerkt, zijn er het afgelopen jaar al verschillende activiteiten geweest en heeft Dentalliance haar plaats in de markt gevonden. Zo is onlangs de Dentalliance HR website gelanceerd. Naast de thema gerelateerde interviews en productinformatie zijn er natuurlijk ook regelmatig updates van succesvolle producten en acties die u via internet en/of
  brievenbus op de hoogte brengen over ondernemend Nederland in de tandheelkunde om u heen. Wij willen daarom niet alleen maar producten leveren, maar ook een partner zijn, voor u als klant, op het gebied van bedrijfsvoering.

  In dit magazine komen diverse aspecten van diensten aan het licht en geven verschillende mensen van zowel binnen als buiten de tandheelkunde hun mening op dit gebied. Het is dus belangrijk om te blijven innoveren, zowel binnen als buiten ons vakgebied. Ondernemen loont!
   

 • ConnectDental

  Henry Schein Dental, Arseus Lab en Arseus Dental introduceren het digitale concept ConnectDental. De drie partners laten een breed scala aan innovaties en producthighlights de revue passeren, variërend van röntgen, digitale scanners, innovatieve 3D-printers tot de nieuwste freesmachines alsmede services met duidelijk toegevoegde waarde. Uiteraard alles met betrekking tot het digitalisatieproces in de tandheelkunde.

  Informatie aanvraag

  More info

  Henry Schein Dental, Arseus Lab en Arseus Dental bundelen hun digitale netwerken in tandheelkundige praktijken en tandtechnische laboratoria alsmede de integratie van open CAD/CAM-systemen en innovatieve hightechmaterialen onder de overkoepelende merknaam ConnectDental. Diverse (digitale) componenten worden gecombineerd tot een open oplossing en zorgen voor een efficiënte workflow. Deze workflow gaat van 3D-diagnostiek, digitale imprints, het ontwerp van implantaten, de vervaardiging van het model via een 3D-printer (RPT) tot het ontwerpen en produceren van de reconstructie met slijp- en freesmachines. Henry Schein Dental, Arseus Lab en Arseus Dental bieden hun klanten daarbij een uitgebreide portfolio materialen, apparatuur en systemen met verschillende eigenschappen en specifieke concepten alsmede de bijbehorende scholing en training. De expertise van de partners op hun specifieke terrein, het persoonlijke advies en de professionele implementatie zorgt ervoor dat de uitkomst van deze samenwerking meer is dan de som der delen. ConnectDental optimaliseert de samenwerking tussen de tandheelkundige praktijk en het tandtechnisch laboratorium waardoor de patiënt de best mogelijke zorg krijgt.

  De drie partners hechten veel belang aan het verbeteren van de gezondheidszorg voor patiënten. Het ConnectDental-concept staat garant voor betrouwbare digitale oplossingen, ontworpen om mondzorgprofessionals te ondersteunen bij het verlenen van de allerbeste zorg aan patiënten. ConnectDental betekent dat mondzorgprofesisonals op effectieve wijze nieuwe digitale technologie in hun praktijk kunnen toepassen, zodat de productiviteit en efficiency toenemen en de zorg voor de patiënt wordt verbeterd. Daarbij heeft ConnectDental tot doel mondzorgprofessionals te ondersteunen bij het bepalen van de beste technologie, waarna ze begeleid worden in het proces om deze technologie in hun praktijk te integreren. Daarnaast biedt ConnectDental doorlopende ondersteuning, onder meer door voortdurende updates met nieuwe ontwikkelingen en onbeperkte mogelijkheden tot scholing en training – alles om de zorg voor de patiënt te blijven verbeteren.

  Voor meer informatie neem contact op met onze adviseurs

  Watch video

 • Loyalty Makers

  Loyalty Makers. Uw Partner voor Communicatie & Loyale Patiënten De nieuwe Business Solution partner die u kan ondersteunen met oplossingen voor uw marketingcommunicatie. Dit gebeurt op een laagdrempelige en no-nonsense manier en altijd met het doel om uw patiënten loyaler te maken aan uw praktijk.

  Informatie aanvraag

  More info

  Waarom zij het doen

  De naam Loyalty Makers zegt het al. De organisatie zorgt ervoor dat uw patiënt loyaler aan uw praktijk als organisatie en/of merk wordt, zodat u zich weer ongestoord kunt concentreren
  op uw eigen corebusiness; het runnen van uw eigen tandartspraktijk. Want met loyale klanten loopt alles soepeler en genereert u meer traffic, dus meer nieuwe en frequent terugkerende patiënten.  Ook bij uw praktijk.

  Wat zij doen

  Loyalty Makers is een specialist in loyaliteitsprogramma’s, relatiegeschenken en communicatie. Het is een creatief, compact en flexibel full-servicebureau voor succesvolle geïntegreerde
  loyaliteitsmarketing en daarom een interessante partner die daadwerkelijk iets toevoegt aan Dentalliance. Het bedrijf is opgericht door een aantal enthousiaste collega’s die samen meer
  dan 50 jaar ervaring hebben in loyaliteitsmarketing. Ambitieuze denkers en doeners met visie, met lef én met betrokkenheid. Door de inzet van een breed scala aan instrumenten en middelen creëren zij verhoogde loyaliteit binnen uw doelgroep; de consument, die met een stralende lach uw praktijk verlaat.


  Persoonlijk advies. 

  Door te kiezen voor de diensten van Loyalty Makers binnen het Business Solutions programma kan er door een specialist worden bekeken welke communicatiediensten u momenteel inzet en
  waar uw praktijk qua communicatie-uitingen geoptimaliseerd kan worden. Zowel in beeld als in tekst, helpt Loyalty Makers u om structuur te krijgen in uw communicatie. Altijd met het uitgangspunt om structuur te krijgen in communicatiestroom en bij uw lokale doelgroep meer sympathie voor uw vakmanschap en uw medewerkers te creëren.

  Loyalty Makers zal met een advies een passend advies komen dat past binnen uw (punten)budget.
  Het eerste aanbod van de nieuwe partner bestaat uit diverse creatieve uitingen, zoals poetsdiploma’s, poetsinstructiekaarten of kleurplaten. Het aanbod zal nog verder worden uitgebreid met bijvoorbeeld diverse huisstijl- en drukwerkpakketten, standaard via een bestaand template, of voor u op maat gemaakt door een van de vormgevers of de opmaak van uw advertenties.
   

  Creëren van sympathie voor uw vakmanschap

 • Controlscreen

  Controlscreen Wachtkamer TV Controlscreen geeft je volledige controle over narrowcasting. Maak online pagina's aan en regel zelf wanneer je wat uitzendt. Stem programma’s heel eenvoudig af op jouw merk, locatie en klanten. En combineer met de vele extra’s. Controlscreen maakt van iedereen een regisseur en zorgt ervoor dat u de controle heeft over uw eigen scherm.

  Informatie aanvraag

  More info

   

   Eenvoudige installatie

  U kunt zelf een TV aanschaffen dat HDMI ondersteunt.
  Wij leveren een speciaal, door ons ontwikkelde player, die u zelf in uw TV kunt pluggen en direct daarop de Controlscreen software kunt starten.  Uiteraard heeft u een werkende internet (bekabelde) verbinding nodig. 

   

  Maandelijkse updates

  Uiteraard verzorgen wij de maandelijkse, technische updates voor u en zorgen het ervoor dat het systeem continu blijft door ontwikkeld. 

   

  Gebruik maken van standaard content

  Uiteraard bieden wij standaard content aan zoals behandelings-informatie en animatie filmpjes.
  Dit verzorgen wij in samenwerking met Henry Schein Dental. 

   

  Meerdere locaties

  Je wilt op verschillende locaties gebruikmaken van controlscreen, maar de boodschap wisselt vaak per locatie? Daar is aan gedacht. Per locatie kan de boodschap namelijk aangepast worden.  Zelf sheets maken en aanpassen

  Natuurlijk is het mogelijk om standaard ook sheets aan te maken dankzij onze standaard sjablonen
  die wij voor u ontwikkelen, compleet in eigen huisstijl.
  Naast het aanpassen van teksten kunt u ook zelf uw afbeeldingen wijzigen, daarbij kent ons systeem modules die u ook kunt toevoegen zoals een weer-module, een YouTube module en een nieuws-module. 

   

  Fragmenten aanpassen op dag/tijd

  Met Controlscreen kun je ieder fragment afspelen op een door jou gekozen tijdstip.
  Je kunt dus van tevoren de begin-en eindtijd van elk fragment instellen. Dit is ook handig als je per dagdeel een wisselende doelgroep hebt. Zo zou een basisschool in de ochtend ouders
  kunnen informeren en overdag de kinderen.
  Of een zakelijk bedrijf voor sluitingstijd de werknemers informeren over de file informatie.

  Bestel wachkamer TV  op: www.dentallianceshop.nl 

  Watch video

 • Controlsite website

  De Controlsite software is voor u als ondernemer ontwikkeld. Controlsite Nederland levert websites voor ondernemers met als doel om online representatief voor de dag te komen, de drempel te verlagen om de website up-to-date te houden voor gebruikers dankzij ons simpele beheer systeem. Dit zorgt ervoor dat iedereen zelf zijn website kan onderhouden zonder steeds afhankelijk van een ander te hoeven zijn of zonder het programmeren van code

  Informatie aanvraag

  More info

  Makkelijk te onderhouden website

  Een goede website is tegenwoordig hét visitekaartje van elke onderneming. Dus ook van uw praktijk. Het onderhoud van een website is vaak het probleem. Wij bieden u een oplossing waarmee u zeer eenvoudig uw eigen website kunt onderhouden. Dat spaart kosten en u site is altijd up-to-date.

  De 8 redenen om Controlsite te gebruiken

  Overstappen naar Controlsite hebben veel gebruikers al hun voordelen opgehaald. Lees de volgende items door waar deze gebruikers tegen aan liepen.

  Niet meer afhankelijk van derden
  Door ons beheer systeem te gebruiken kunt u zelf eenvoudig uw online zaken organiseren en direct wijzigen van bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen etc. U bent op deze manier niet meer steeds afhankelijk van personen of externe bureaus.
   

  Lage- en voorspelbare kosten
  Door lage kosten is het voor kleine zelfstandige, startende ondernemers en MKB bedrijven aantrekkelijk om af te nemen.
   

  Maandelijkse automatische updates van de laatste techniek
  Alle technische updates zoals plugins, modules, google zaken en veiligheid worden allemaal centraal doorgevoerd. U heeft dus altijd de laatste updates, zonder hiervoor extra te betalen.
   

  Responsive design
  Uw website meteen op uw smartphone of tablet zichtbaar zonder een tweede website te moeten afnemen is wat Controlsite voor u te bieden heeft. Alle websites zijn meteen zichtbaar op een smartphone.
   

  Overzichtelijk beheer systeem (CMS)
  Controlsite heeft een systeem ontwikkeld waarbij u tijdens het aanpassen van uw teksten of andere content, in uw website blijft werken. Zo blijft u altijd het overzicht houden tijdens het aanpassen van de website.
   

  Helpdesk voor support
  Toch hulp nodig? Wij begeleiden u graag. U kunt ons altijd even bellen voor vragen of hulp. Ook hebben wij mogelijkheden om uw computer over te nemen, zodat wij "live" mee kunnen kijken.
   

  Goed gevonden worden via zoekmachines
  Controlsite is geoptimaliseerd voor zoekmachines zoals o.a. Google.
   

  Hosting
  Al onze diensten en producten zijn inclusief de hosting met domein- en e-mail beheer.

  Bestel de Controlsite website  op: www.dentallianceshop.nl 

  Watch video

Handige Links

www.henryschein.nl

www.dentallianceshop.nl

www.cerec.nl

www.youtube.com (Business Solutions Video NL)

 

Videos