Praktijk Scans

Praktijk Scans

Als zorgprofessional doet u er alles aan om uw patiënten de beste behandeling te geven. Maar voldoet uw praktijk nog steeds aan alle (nieuwe) voorschriften op het gebied van hygiëne, Arbo  en milieu? Of bent u juist op zoek naar nieuwe mogelijkheden om meer rendement uit uw praktijk te halen.


 • Financiële Praktijkscan

  Om een praktijk goed te kunnen managen is het van belang om te weten hoe de organisatie ervoor staat. Wat is de effectiviteit van jouw onderneming? De Praktijk scan van InAccount geeft u diepgaand inzicht in de performance van uw praktijk. Essentiele punten die onder de loep worden genomen zijn de pijlers flexibiliteit, efficiency, satisfactie en externe behoeftevoorziening. Daarbij wordt uw financiële privéplanning meegenomen, indient gewenst. De praktijkscan neemt ongeveer 3 dagen in beslag.

  Informatie aanvraag

  More info

  Partner van Henry Schein Business Solutions:

  InAccount
  De praktijkscan wordt uitgevoerd door InAccount. Gespecialiseerd in accountancy en boekhouding heeft dit bureau verschillende disciplines onder een dak. Van advies voor de startende ondernemer tot bedrijfsbeëindiging of overdracht. De administratie en belastingzaken zijn bij InAccount in goede handen. Kenmerkend voor het bedrijf is dat zij op een informele en laagdrempelige manier adviseren, enthousiasmeren, controleren maar temperen ook waar nodig is. Veel tandartspraktijken maken inmiddels gebruik van de diensten van InAccount.

  De praktijkscan bestaat uit 3 onderdelen:
  1. Uitgebreide inventarisatie
  2. Volledige analyse
  3. Afsluitend gesprek incl. resultaten en plan van aanpak

  Bestelgegevens: Ga naar de Dentalliance Shop /  Financial Services.

 • Visutaal Digitaal Kwaliteitsbeheer

  Visutaal Digitaal Kwaliteitsbeheer in de Cloud. Uw eigen i-cloud oplossing voor uw dagelijkse kwaliteits- en personeelsbeheer. Visutaal is een applicatie ter ondersteuning van kwaliteitsbeheer in de praktijk waarmee u op weg gaat naar een efficiënte paperless praktijk. 24 uur per dag 365 dagen per jaar.  Het traditioneel papieren kwaliteitssysteem is omgezet in een dynamisch, digitaal kwaliteitssysteem dat iedere dag “up-to-date” is.

  Informatie aanvraag

  More info

  Hierdoor is in minder tijd, meer informatie te verkrijgen en kan meer sturing worden gegeven, terwijl protocollen, handelingen en kwaliteit geborgd worden.   
  VISUTAAL is een applicatie die naast de ondersteuning van het kwaliteitsbeheer in Uw praktijk ook Uw secundaire bedrijfsproces mede stuurt. De modulaire opbouw voorziet in de huidige versie in een agenda (maand, week en dag) waarin Uw medewerkers, volgens de door U opgestelde masterplanning, zijn gekoppeld aan de ruimten (kamers) in Uw praktijk. Op het dashboard worden problemen in deze agenda gesignaleerd, maar ook gepland onderhoud aan ruimten of apparatuur wordt aangekondigd.

  Samenvatting van onderdelen
  - personeelsbeleid
  - personeelsplanning
  - onderhoudsplanning
  - personeelsbeheermodule
  - dynamisch protocolbeheer
  - geautomatiseerd volgen van richtlijnen 
  - onderdeel van het Dentalliance programma van Henry Schein.

  Watch video

 • MCS Praktijkhandboeken wet- en regelgeving

  Medi Care Services (MCS) begeleidt de tandheelkundige ondernemer bij de implementatie van de zorgplicht in de tandheelkundige praktijk. De praktijkadviseurs van MCS hebben kennis en ervaring op het gebied van ARBO, Hygiëne en Milieu in de mondzorg. Met behulp van de compleet ingevulde en aangevulde MCS praktijkhandboeken wordt de basis gelegd voor de zorgplicht als vermeld in de Milieuwetgeving, de ARBO en de WIP richtlijn.

  Informatie aanvraag

  More info

   

  Waarom MCS Praktijkhandboeken?

  Om de tandheelkundig ondernemer in staat te stellen om op één plek in het bedrijf alle relevante documenten over de kwaliteit, veiligheid en hygiëne in de praktijk te verzamelen, hebben wij met behulp van alle betreffende instanties een drietal MCS Praktijkhandboeken samengesteld.

  Met de MCS Praktijkhandboeken wordt de basis gelegd voor de invulling van de zorgplicht, zoals vermeld in de Arbo- en Milieuwetgeving en de WIP richtlijn mondzorg.

   

  Praktijkbezoek

  Onze adviseur komt naar uw praktijk om de huidige stand van zaken te inventariseren en u inzicht te geven in de te nemen acties. Een praktijkbezoek duurt de eerste keer ca. 4 uur (praktijk tot en met 3 kamers). Tijdens bezoek wordt een rondgang gemaakt door de praktijk en vinden er gesprekken plaats met de tandarts en een of meerdere assistentes. Omdat Iedere praktijk anders is, wordt er ter plaatse gezocht naar werkbare oplossingen voor mogelijke knelpunten ten aanzien van de heersende wet- en regelgeving.

  Na het bezoek van de praktijkadviseur ontvangt u een plan van aanpak voor de RI&E en een verslag van de bevindingen ten aanzien van de WIP richtlijn en de milieuwetgeving. Aansluitend helpt MCS u met de implementatie van de aandachtspunten. De uitwerkingen en adviezen vindt u terug in voor u uw op maat gesneden MCS Praktijkhandboeken en achter uw persoonlijk praktijkportaal op onze website.

  Herhalingsbezoeken

  De praktijkadviseur komt jaarlijk op herhalingsbezoek. Dit bezoek duurt gemiddeld 2 uur. Aan de orde komen de veranderingen binnen de praktijk; De veranderingen buiten de praktijk (o.a. wet- en regelgeving) en de voortgang van de aandachtspunten, gevonden bij eerdere bezoeken.

 • DRS Waterzorg

  Waterkwaliteit binnen uw praktijk, Ook de tandheelkundige praktijk dient deugdelijk drinkwater te leveren aan personeel en derden. In ISSO 55.2 staat beschreven hoe de tandartspraktijk invulling kan geven aan de zorgplicht. De WIP anticipeert hierop met een nieuw hoofdstuk 10: Kwaliteitsbeleid van water uit de mondzorgunit. DRS begrijpt dat dit voor u een extra zorg is. Om deze zorg weg te nemen heeft DRS een nieuwe dienst ontwikkeld: DRS Waterzorg. Hoe kunnen wij u ontzorgen?

  Informatie aanvraag

  More info

  Pakket op maat
  Als eerste wordt er door onze specialisten, in overleg met u, een maatwerkpakket samengesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met uw wensen, het aantal mondzorgunits en eventuele overige tappunten binnen uw praktijk.

  Bestel uw waterzorgpakket op: www.dentallianceshop.nl 

  Watermonstername
  De watermonsters worden door onze gekwalificeerde medewerkers genomen. Doorgaans worden de monsters genomen van de meerfunctiespuit van de mondzorgunit. In overleg kunnen uiteraard ook monsters worden genomen  van andere instrumenten, zoals de airrotor.

  De watermonsters worden genomen in steriele monsterflessen en te allen tijde gekoeld getransporteerd naar het gecertificeerde laboratorium van Vitens te Leeuwarden.

  Watermonstername in combinatie met de DRS Dental Milieubox
  Door de watermonstername te combineren met de wisseling van de DRS Dental Milieubox kan tegen gunstige tarieven worden gewerkt en is er minimale inbreuk op het drukke schema binnen uw praktijk.

  Wateranalyse van de monsters
  De aankomende WIP-richtlijn adviseert het water te analyseren op het zogenaamde kiemgetal 22°C enLegionella.

  Alle monsters worden binnen 24 uur na monstername geanalyseerd. De analysetijd voor kiemgetal 22°C bedraagt 3 dagen en voor Legionella 7 tot 12 dagen.

  Correspondentie uitslag
  De uitslagen van de analyses worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend aan u gecorrespondeerd. Bij eventuele overschrijdingen van normen worden in overleg met u vervolgstappen besproken.

  De normen voor kiemgetal 22°C en Legionella zijn als volgt:
  Kiemgetal 22°C: <100kve*/ml
  Legionella: <100kve*/l
  *kolonievormende eenheden

  Risico-inventarisatie & beheersplan
  Mochten vervolgstappen nodig zijn dan kan het wenselijk zijn een risico-inventarisatie van uw praktijk uit te voeren. De inventarisatie gaat als volgt:

  • Visuele inspectie van het zichtbare drinkwaterleidingwerk;
  • Het opstellen van een lijst met kritieke punten;
  • Het opstellen van een tappuntenlijst met de daarbij behorende gebruiksfrequentie;
  • Temperatuurmetingen van de tappunten (warm- en koud water);
  • Het leveren van een adviesrapport met daarin aanpassingsvoorstellen;
  • Het opstellen van een zo gebruiksvriendelijk mogelijk beheersplan.

  DRS streeft er naar om de beheersmaatregelen voor u zo overzichtelijk mogelijk te houden. Ervaring heeft DRS geleerd dat door de spoelinstructies van de WIP-richtlijn strikt te volgen in de praktijk een significante verbetering van de waterkwaliteit teweeg wordt gebracht. Op deze manier kan het gebruik van chemicaliën in elk geval tot een minimum worden beperkt. Het gebruik van chemicaliën is in sommige gevallen echter noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer een mondzorgunit of waterleiding dermate microbiologisch verontreinigd is, dat spoelen geen oplossing biedt. In dat geval is door sterke biofilm vorming, de aanvoer van nieuwe micro-organismen groter dan de uitvoer. In dat geval is een meer rigoureuze reiniging nodig. Zodra de verontreiniging is aangepakt, kan het gebruik van de chemicaliën weer ingeperkt worden. Monitoring van de waterkwaliteit en strikt blijven spoelen, blijft daarna uiteraard noodzakelijk. Omdat elke situatie echter uniek is, blijft het belangrijk om alle mogelijke knelpunten in kaart te brengen. Mocht er blijken dat er bijvoorbeeld een grondige reiniging nodig is, dan adviseren wij samen met u de fabrikant van uw mondzorgunit te raadplegen. Zij hebben spoelvloeistoffen die aan een reeks uitvoerige tests zijn onderworpen en zijn goedgekeurd voor uw mondzorgunit.

  Wanneer u de beheersmaatregelen enige tijd heeft toegepast zal er een herbemonstering plaatsvinden. Gaat men direct testen na bijvoorbeeld een grondige reiniging, dan zal er vrijwel altijd een “goede” uitslag gegenereerd worden. Dit zijn echter misleidende uitslagen want een biologisch milieu moet altijd de kans krijgen zich te stabiliseren. Alleen dan zal de uitslag betrouwbaar zijn voor de gebruikssituatie. Bijkomend zal de analyse van de herbemonstering worden uitgevoerd.

 • Smartfeedback Personeel 360° scan

  Smartfeedback Personeel 360° scan. Wilt u inzicht krijgen in de kwaliteit van je medewerkers en hun ontwikkeling positief stimuleren? Dan is het belangrijk om te weten waar zij op dit moment staan in hun beroeps-ontwikkeling. De personeel scan maakt dat voor u inzichtelijk.

  Informatie aanvraag

  More info

  Smartfeedback Personeel 360° scan

  Wilt u inzicht krijgen in de kwaliteit van je medewerkers en hun ontwikkeling positief stimuleren? Dan is het belangrijk om te weten waar zij op dit moment staan in hun beroepsontwikkeling. De personeel scan maakt dat voor u inzichtelijk. Het is het meest complete en flexibele 360 graden instrument en verzamelt informatie van verschillende mensen over de kwaliteiten en effectiviteit van uw medewerkers.

  De scan geeft inzicht in eigen kunnen en mogelijke verbeterpunten zodat de persoon in kwestie zich verder kan ontwikkelen. Om dit te realiseren vult de persoon een vragenlijst over zichzelf in; zo ontstaat het zelfbeeld. Door anderen uit te nodigen om feedback te geven ontstaat het feedbackbeeld. Over de verschillen gaan we in gesprek.

   

 • KRT Patiënten enquête

  KRT Patiënten enquête. Inzicht krijgen in de kwaliteit van je praktijk en van je medewerkers is nog nooit zo makkelijk geweest: uw patiënten worden door ons online uitgenodigd en wij maken een prachtige rapportage van de resultaten. Ontzorging van u als specialist staat daarin voorop!

  Informatie aanvraag

  More info

  Verras je Patiënten voordat zij jou verrassen! Om je patiënten excellente service te kunnen blijven bieden dien je te weten wat zij belangrijk vinden. Splendid Survey maakt dit middels de online Smartfeedback Patiënten Enquête voor u inzichtelijk..

  Ontzorging speelt daarin een voorname rol: u levert e-mailadressen aan van uw patiënten en wij doen de rest. Wij komen zelfs de resultaten van het onderzoek persoonlijk toelichten en het plan bespreken om de resultaten om te zetten in acties! Primair ontworpen voor de tandartsen in Nederland maar geschikt voor alle bedrijven die graag luisteren naar wat hun klanten te vertellen hebben om hun dienstverlening te optimaliseren. Kijk voor een eerste indruk op www.splendid-survey.nl en laat u verrassen.

  Om u volledig op maat te kunnen bedienen, bieden wij u een persoonlijke service aan. Graag adviseren wij u vooraf met betrekking tot de juiste keuze voor uw praktijk. 

  De kosten voor zowel de Splend!d Patiënten Enquête* als Splend!d Personeel 360 graden Scan zijn exclusief € 195 consult kosten (60 minuten) indien wij op locatie de resultaten komen toelichten.

  * Attendeer uw patiënten doorlopend dat zij benaderd kunnen worden om deel te nemen aan de Patiënten Enquête. Dit kan in de wachtkamer en via de website maar uiteraard ook mondeling aan de balie! Dit alles in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  * Voor een geslaagde Patiënten Enquête dient u te beschikken over een actueel en opgeschoond patiëntenbestand. Wij vragen van u minimaal 250 en maximaal 500 email adressen van patiënten, aangeleverd in .xls of .xlsx extentie.

Jij® houdt mensen gezond en werknemers in topconditie.

Jij® houdt mensen gezond en werknemers in topconditie.